KERESKEDELMI FELTÉTELEK

Swimaholic.hu

székhely: Prága 7, 17000, U Průhonu 17

cégazonosító szám: 05645760

a www.swimaholic.hu internetes címen található webáruházban való on-line vásárlásokhoz.

 

1.     BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen kereskedelmi feltételek (továbbiakban csak „kereskedelmi feltételek”), a Swimaholic.hu cég (székhely: Prága 7, U Průhonu 17, cégazonosító szám: 76179583 (továbbiakban csak „eladó”), és a természetes személyként vásároló személyek (továbbiakban csak vevők) közötti kereskedelmi kapcsolatokat rendezik, a cseh Polgári Törvénykönyv (89/2012 Tv.) 1751. §, 1. bekezdésével összhangban (továbbiakban csak „Polgári Törvénykönyv”) kidolgozott adásvételi szerződés (továbbá csak „adásvételi szerződés”) rendelkezései szerint, az eladó webáruházában történő termékvásárlásokra vonatkozóan. Az eladó a webáruházát a www.swimaholic.hu webcímen (továbbiakban csak „weblap”) üzemelteti, webes felületen és webes hozzáféréssel (továbbiakban csak „webáruház”).

1.1.    A kereskedelmi feltételek nem alkalmazhatók olyan termékvásárlásokra, amikor a terméket a vásárló jogi személyként, vagy egyéni vállalkozóként kereskedelmi célokra kívánja megvásárolni, és azt kereskedelmi célokra (továbbértékesítésre) kívánja felhasználni.

1.2.    A kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet meghatározni. Az adásvételi szerződés keretében megállapodott feltételek előnyt élveznek a kereskedelmi feltételekben szereplő rendelkezésekkel szemben.

1.3.    A kereskedelmi feltételek rendelkezéseit az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a kereskedelmi feltételek megváltoztatása előtt létrejött szerződéses kapcsolatokból eredő jogokat és kötelezettségeket.

 

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.    A webáruházban található összes termékinformáció csak tájékoztató jellegű, az eladó nem köteles minden ott található termékre adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. §, 2. bekezdésének a rendelkezései nem alkalmazandók.

2.2.    A webáruház webes felülete tartalmazza a termékekre vonatkozó információkat és a termékek árát, valamint a termék visszaküldésének a költségeit (amennyiben az adott termék hagyományos postai küldeményben nem szállítható vissza).  A termékek ára 27% áfával, és egyéb kapcsolódó díjakkal együtt van feltüntetve. A termék ára addig érvényes, amíg az a webes felületen megjelenik. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladót abban, hogy az adásvételi szerződésben egyedi feltételeket határozzon meg.

2.3.    A webáruház információkat közöl a termék csomagolási és kézbesítési díjairól is. A webáruház webes felületén, a termék csomagolási és kézbesítési díjainak az érvényessége csak Cseh Köztársaság területére vonatkoznak.

2.4.    A termék megrendeléséhez a vevő rendelési űrlapot tölt ki a webáruházban. A rendelési űrlap elsősorban a következő információkat tartalmazza:

2.4.1. rendelt termék adatai (a vevő a megvásárolni kívánt terméket a webáruház kosarába teszi),

2.4.2. fizetési mód, kézbesítési mód,

2.4.3. adatok a termék kiszállításával kapcsolatos egyéb költségekről (a továbbiakban csak közösen, mint „rendelés”).

2.5.    A vevő a rendelést a weblapon található „Rendelés jóváhagyása” gombra kattintva küldi meg az eladónak. A rendelésben található adatokat az eladó helyes adatokként kezeli. Az eladó a rendelés beérkezése után, a vevő felhasználói fiókjában vagy a rendelési folyamatban megadott elektronikus címére (továbbiakban csak „vevői e-mail”) megküldi a rendelés beérkezését visszaigazoló üzenetét.

2.6.    Az eladónak, a rendelés jellegét illetően (termék mennyisége, ára, szállítási költségek) joga van arra, hogy a vevőtől kérje a rendelés ismételt jóváhagyását (például telefonon vagy írásban).

2.7.    Az eladó és a vevő közti szerződéses kapcsolat attól a pillanattól lép életbe, hogy a vevő visszaigazolja az eladó által a vevő címére megküldött rendelés jóváhagyási kérelmét (illetve ennek hiányában a rendelés elküldésétől).

2.8.    A vevő egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötése elektronikus úton történik. A rendelés folyamatában a vevő oldalán keletkező költségeket, tehát a különböző elektronikus kommunikációs eszközök használatának a költségeit (pl. internetes csatlakozás, telefonbeszélgetések díja) a vevő viseli (ezek alapdíjas - nem emeltdíjas - költségek).

 

3. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.    A termék árát, és a termék kézbesítésének a díját a vevő a következő módokon térítheti meg az eladónak:

- készpénzes utánvétellel, a vevő által a rendelésben meghatározott termékátvételi helyen,

- az eladó bankszámlájára (továbbiakban csak „eladó bankszámlaszáma”) történő átutalással;

- átutalással a PayPal rendszer használatával.

3.2.    A termék árával együtt a vevő köteles az eladónak megfizetni a csomagolási és kézbesítési díjakat is. Amennyiben nincs másként feltüntetve, akkor az eladási ár tartalmazza a szállítási és csomagolási díjakat is.

3.3.    Az eladó nem kér a vevőtől előleget vagy más hasonló díjat. Ez nem érintia jelen kereskedelmi feltételek 4.6. pontjában szereplő előrefizetési feltételek rendelkezéseit.

3.4.    Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételárat a termék átvétele előtt kell átadni. Átutalás esetén a rendelés vételárát az adásvételi szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül köteles a vevő megfizetni.

3.5.    Amennyiben a vevő a vételárat átutalással téríti meg, akkor az átutalási megbízásban köteles feltüntetni az átutalás hivatkozási számát. Átutalás esetén a vevő fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor az átutalt ellenértéket a bank az eladó bankszámláján jóváírja.

3.6.    Az eladónak joga van arra, hogy előre, a kiszállítás előtt kérje a termék vételárának a kifizetését, különösen akkor, ha a vevő nem igazolja vissza a rendelését (3,6. pont). A Polgári Törvénykönyv 2119. §, 1. bekezdésének a rendelkezései nem alkalmazandók.

3.7.    A termékek árkedvezményeit nem lehet kölcsönösen egymással kombinálni.

3.8.    Amennyiben a kereskedelmet szabályozó jogi előírások előírják, illetve ennek hiányában szokásjog alapján az eladó, az adásvételi szerződés alapján a fizetésekről számlát - adóbizonylatot - állít ki. Az eladó áfás vállalkozó. Az adóbizonylatot - számlát - az eladó a termék ellenértékének a kifizetése után állítja ki, és elektronikus úton küldi meg a vevőnek.

 

4. VISSZALÉPÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

4.1.    A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-nak a rendelkezési szerint nincs joga visszalépni az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megrendelt terméket a vevő igényei szerint neki testre szabták és átalakították, továbbá gyorsan romló termékek esetében, valamint ha a terméket az átvétel után más termékkel szétválaszthatatlan módon összekeverték, illetve ha olyan terméket vásárolt, amelyet a megbontás után higiéniai és egészségügyi okok miatt nem lehet visszavásárolni, illetve kép és hangfelvételek, vagy számítógépes programok esetében a csomagolást megbontották.

4.2.    Az 5.1 pontban leírt esetek, illetve más, a szerződéstől való visszalépést nem engedélyező esetek kivételével, a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. §-nak a rendelkezési szerint joga van visszalépni az adásvételi szerződéstől, mégpedig a termék átvételét követő 30 (harminc) napon belül. Amennyiben az adásvétel tárgyát több termék, vagy több szállítmányban kiszállított termék képezi, akkor a fenti időtartam az utolsó kézbesítési időponttól kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállásról a vevő az előzőekben leírt időtartam vége előtt köteles tájékoztatni az eladót. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az itt található formanyomtatványt használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállásról a vevő többek között az eladó által üzemeltetett kirendeltségek e-mail címeire, vagy az eladó info@swimaholic.hu e-mail címére is megküldheti az értesítést.

 

4.2.    Abban az esetben, ha az adásvételi szerződéstől való elállásra a kereskedelmi feltételek 5.2. pontja került sor, akkor az adásvételi szerződés teljes egészében megszűnik. A terméket a vevő az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 (tizennégy) napon belül köteles visszaküldeni az eladónak. Ha a vevő áll el az adásvételi szerződéstől, akkor a termék visszaküldéséhez kapcsolódó  összes költség a vevőt terheli, abban az esetben is, ha a termék a jellege miatt hagyományos postai küldeményként nem adható fel.

4.3.    Amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállásra a kereskedelmi feltételek 5.2. pontja szerint kerültsor, akkor az eladó a termék árát az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 (tizennégy) napon belül küldi vissza a vevőnek. Ha a termék ellenértékének a kifizetése utánvéttel történt, akkor az eladó a pénzt bankszámlára küldi meg. Az összes többi esetben az eladó a vásárlás módja szerinti úton küldi meg a termék árát. Az eladónak joga van a termék ellenértékét a termék visszaadásakor is kifizetni, ha ezzel a vevő egyetért, és a vevőnek emiatt nem keletkeznek többletköltségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó nem köteles a vevőnek addig kifizetni a termék vételárát, amíg a vevő az árut vissza nem adja, illetve amíg nem bizonyítja a termék visszaküldésének a tényét.

 

4.4.    A visszaadott termékben keletkezett károk ellenértékét az eladó levonhatja a vevőnek visszafizetendő összegből.

4.5.    Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyv 1829. §-a szerit a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől való visszalépésre, ilyen esetekben, egészen az termék átvételéig, az eladó is bármikor visszaléphet az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó felesleges késedelem nélkül bankszámlára megküldi a vevőnek a vételárat (ha ez a terméket utánvéttel fizette ki). Előre fizetés esetén az eladó bankszámlára, vagy a fizetés módja szerint küldi meg a vevőnek a vételárat (a választás az eladón múlik).

4.6.    Ha a termékkel együtt a vevő ajándékot is kapott, és a felek közötti ajándékozási szerződés bontó feltételt is tartalmazott, akkor, amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ajándékozási szerződés is érvényét veszti, így a vevő a termékkel együtt a kapcsolódó ajándékot is köteles visszaküldeni az eladónak.

 

5. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

5.1.    Amennyiben a vevő külön kérése alapján, a hagyományostól eltérő szállítási módban állapodnak meg a felek, akkor a kockázatot, és a szállítási móddal kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

5.2.    Amennyiben az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a rendelésben megadott helyre szállítani a terméket, akkor a vevő az adott helyen köteles átvenni a terméket. Amennyiben a vevő a terméket a kézbesítéskor nem veszi át, akkor az eladó részére a vevő kétezer forint (2000 HUF) kötbért köteles fizetni, továbbá az eladó azonnal elállhat az adásvételi szerződéstől. Amennyiben a vevő a megrendelt terméket nem veszi át, akkor az eladó a vevőt felveheti az általa nyilvántartott nem megbízható vevők listájára (továbbiakban csak „blacklist”). A blacklist jegyzékben szereplő vevők csak akkor vásárolhatnak az eladó webáruházában, ha a megrendelt terméket előre kifizetik (átutalással).

5.3.    Amennyiben a vevőnek felróható okok miatt a kézbesítés első alkalommal sikertelen volt, akkor az ismételt kézbesítés vagy a rendelésben nem szereplő más szállítási mód költségei a vevőt terhelik.

5.4.    A termék fuvarozótól való átvétele során a vevő köteles ellenőrizni a termék csomagolásának a sérülésmentességét. Bármilyen sérülés észlelését a fuvarozónál kell bejelenteni. Amennyiben a vevő a csomag jogtalan megbontását észleli, akkor a küldeményt nem köteles átvenni. Későbbi reklamációkat nem fogadunk el.

 

6. TERMÉKHIBA FELELŐSSÉG

6.1.    A termékhibából eredő jogokra és kötelezettségekre az általános érvényű vonatkozó jogszabályok, mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., és a 2099-2117., valamint a 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. Tv. és későbbi rendelkezések vonatkoznak.

6.2.    Az eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék az átvételkor hibátlan. Az eladó mindenekelőtt felelősséget vállal azért, hogy a termék átvételekor:

6.2.1. a termék tulajdonságai megfelelnek a felek által megállapodott tulajdonságoknak, ilyen megállapodás hiányában megfelel az eladó vagy a gyártó által kiadott leírásnak, vagy reklámnak, továbbá a vevő elvárásainak, figyelembe véve a termék jellegét,

6.2.2. a termék megfelel az eladó által feltüntetett rendeltetésének, vagy termék jellegének megfelelő általános rendeltetésnek,

6.2.3. a termék minősége megfelel a minta minőségének vagy a megállapodott minőségi követelményeknek, amennyiben a minőséget vagy kivitelt minta alapján határozták meg,

6.2.4. a termék mennyisége, mérete és tömege megfelelő,

6.2.5. a termék megfelel a vonatkozó jogi előírásoknak.

6.3.    A kereskedelmi feltételek 7.2. pontjában feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók olyan termékekre, amelyek termékhibák miatt árkedvezményekkel kerültek értékesítésre, illetve a termék normál használatából eredő kopásokra, a használt termékek esetében a használat vagy kopás miatti hibákra, illetve a termék átvétele során ismert hibákra vagy elhasználódásokra, illetve a termék jellegéből következő hibákra.

6.4.    Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül következik be, akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a termék már az átvételkor hibás volt. A fogyasztási cikkek esetében a vevői garancia időtartama 24 hónap.

6.5.    A vevő a reklamációt az eladó telephelyén (ahol a reklamációs osztály található) jelentheti be, továbbá a reklamáció az eladó székhelyén vagy vállalkozási címén is bejelenthető.

6.6.    A termékhibákból eredő jogokat és kötelezettségeket az eladó bővebben egy reklamációs szabályzatban is közzé teheti.

 

7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.    A termék tulajdonjoga a termék teljes vételárának a kifizetésével száll át a vevőre.

7.2.    Az eladót nem kötelezi semmilyen viselkedési kód sem a Polgári Törvénykönyv 1826. §, 1. bekezdés, e) pont értelmében.

7.3.    A vevő a jelen szerződéssel magára vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. §, 2. bekezdésével összhangban lévő környezeti változások kockázatait.

 

8. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

8.1.    A vevő (természetes személy) személyes adatainak a védelmét a Személyes adatok védelméről szóló 101/2000 sz. törvény hatályos rendelkezései szerint kell végrehajtani.

8.2.    A vevő egyetért a következő személyes adatainak a feldolgozásával: vezeték- és keresztnév, lakcím, azonosító szám, adószám, e-mail, telefonszám és születési idő (továbbiakban csak „személyes adatok”).

8.3.    A vevő egyetért az eladó által a személyes adatainak a feldolgozásával, az adásvételi szerződésből következő jogai és kötelezettségei rendezéséhez, valamint a vevő felhasználói fiókjának a vezetéséhez. Ha a vevő nem jelöl meg más opciót, akkor egyetért a személyes adatainak a felhasználásával kereskedelmi és egyéb információk megküldéséhez is. A személyes adatok jelen pont szerinti felhasználásának az engedélyezése nem feltétele az adásvételi szerződés megkötésének.

8.4.    A vevő tudatában van annak, hogy a személyes adatait (regisztráció és a webáruházban való rendelés során) helyesen és igaz adatokat felhasználva kell megadnia, továbbá az eladót a személyes adatainak a megváltozásáról a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

8.5.    A felhasználó személyes adatainak a feldolgozásával (mint feldolgozót) az eladó megbízhat harmadik személyt is. A terméket szállító személy kivételével, a vevő előzetes hozzájárulása nélkül, az eladó nem adja át más harmadik félnek a vevő személyes adatait.

8.6.    A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás meghatározatlan időtartamra szól. A személyes adatok elektronikus feldolgozása automatizált módon, a nyomtatott feldolgozása nem automatizált módon történik.

8.7.    A vevő igazolja, hogy az általa átadott személyes adatok pontosak, és tudatában van annak, hogy a személyes adatait önkéntesen adta át.

8.8.    Abban az esetben, ha a vevő azt feltételezi, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9.5. pont) a személyes adatait a személyes adatok védelmét vagy a magánéletét sértő módon, különösképpen nem a jóváhagyásához kapcsolódó célokra használja fel, akkor:

8.8.1. magyarázatot kérhet az eladótól vagy a feldolgozótól;

8.8.2. kérheti az eladót vagy a feldolgozót az ilyen állapot megszüntetésére.

8.9.    Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a személyes adatainak a feldolgozásáról, akkor az eladó ezt az információt köteles kiadni. Az előző rendelkezés teljesítéséhez az eladó kérheti az információ kiadása során felmerült költségeinek az arányos megtérítését.

 

9.  KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE ÉS A COOKIE-K ELMENTÉSE

9.1. A vevő egyetért azzal, hogy az eladó az e-mailjére a termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy az eladó cégéhez kapcsolódó információkat és kereskedelmi tájékoztatásokat küldjön.

9.2. A vevő egyetért azzal, hogy a számítógépére úgynevezett „cookies” mentődjön el. Amennyiben „cookies” elmentése nélkül is lehet az eladó webáruházában vásárolni és adásvételi szerződést kötni, akkor az előző egyetértés bármikor visszavonható.

 

10.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Amennyiben a szerződő felek közti kapcsolatban nemzetközi (külföldi) elemek is megjelennek, akkor a kapcsolatra a cseh jogszabályok az irányadóak. Ez azonban nem érinti a vevő jogait, amelyek az általános jogrendből következnek.

19.2. Amennyiben a kereskedelmi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, akkor a rendelkezés helyett olyan rendelkezés lép életbe, amelynek az értelmezése a legközelebb áll az eredeti rendelkezéshez. A kereskedelmi feltételek valamely rendelkezésének az érvénytelensége vagy hatálytalansága nincs hatással a többi rendelkezésre.

10.3. Az adásvételi szerződést és a kereskedelmi feltételeket az eladó elektronikus formában tárolja és hozzáférés ellen védi.

További hasznos termékek